Výstavní řád - čl. 02 - PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE VÝSTAV


21-01-2007 10:59 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 2 - Plánování a organizace výstava)Výstavu může uspořádat jakákoli kynologická organizace, která je začleněna do ČMKU a má právní subjektivitu (dále jen pořadatel). b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat do 15. srpna předchozího roku sekretariátu ČMKU, případné změny schvaluje Předsednictvo ČMKU. Při koordinaci bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárodních a národních výstav na území republiky. Žádost o uspořádání mezinárodních a národních výstav se řídí doplňujícími předpisy ČMKU, která tyto termíny schvaluje. c) Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna. Výstavy pořádané v lednu a v únoru budou zařazeny do Kalendáře kynologických akcí předchozího roku. d) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel. Pořadatel výstavy (speciální, klubové) je povinen požádat před vydáním propozic ČMKU o souhlas se zadáváním čekatelství šampionátu ČR (CAC, CAJC). Předsednictvo ČMKU určí zda a za jakých podmínek lze čekatelství zadávat. e) Výstavy jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud není předem smluvně stanoveno jinak. f) Vlastní realizací výstavy pověřuje pořadatel výstavní výbor. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews