Výstavní řád - čl. 03 - DRUHY VÝSTAV


21-01-2007 10:58 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 3 - Druhy výstavPodle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na: a) oblastní a krajské b) klubové (CAC, CAJC) c) speciální (CAC, CAJC) d) národní (CAC, CAJC) e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)a) Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.b) Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být uspořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c) VR ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.To znamená: 1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJCc) Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy 20.. pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews