Výstavní řád - čl. 05 - KLASIFIKACE


21-01-2007 10:52 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 5 - KlasifikaceOcenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.). a) Třída štěňat a dorostu -velmi nadějný: žlutá barva - nadějný: bílá Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy. b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů: - výborná modrá - velmi dobrá červená- dobrá: zelená - dostatečná: fialová V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá. c) Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím: - výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene. - velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. - dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. - dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.- neoceněn: - Pro vady přechodného rázu. - vyloučen z posuzování: - Musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews