Výstavní řád - čl. 07 - ČEKATELSTVÍ


21-01-2007 10:48 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 7 - Čekatelstvía) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC). Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC). b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC). Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC). c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB). Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího.Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC a CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews