Výstavní řád - čl. 13 - POVINNOSTI POŘADATELE


21-01-2007 10:40 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí. b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen. c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek. d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů). e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací. f) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře. g) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, signální pistole apod.). h) Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů a čekatelství. i) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy. j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy. k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši. l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews