Výstavní řád - čl. 15 - PROTEST


21-01-2007 10:37 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Článek 15 - Protesta)Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice. c) Protest musí být podán v průběhu výstavy. d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli. f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews