Zápisní řád Českomoravské kynologické unie - PREAMBULE


21-01-2007 10:25 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Zápisní řád Českomoravské kynologické uniePREAMBULE1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy5. Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu ČMKU jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb ČMKU. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews