Zápisní řád - V. KRYCÍ LIST


21-01-2007 10:18 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak).2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),- jméno feny a číslo jejího zápisu,- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,- podpisy obou majitelů (držitelů),- místo a datum krytí.5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews