Sluchové ústrojí psa


20-01-2007 08:58 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Sluchové ústrojíSluchové ústrojí je párový orgán, je sídlem pro psa velmi důležitého smyslu, sluchu. Dělí se na zevní, střední a vnitřní ucho. Zevní ucho představuje ušní boltec a zevní zvukovod. Ušní boltec mívá podle plemenné příslušnosti různý tvar, velikost a postavení. Je to kožní řasa, kterou zpevňuje shodně svinutá chrupavka ušního boltce. Na vnitřní ploše ušního boltce se vytvářejí podélné a šikmé kožní řasy. Paralelně se zevním okrajem ušního boltce probíhá výraznější kožní řasa, která ohraničuje kožní váček. Zevní zvukovod je trubice, která se skládá částečně z kostěné části a částečně je vyztužena chrupavkami. Uvnitř je zevní zvukovod kryt jemnou kůží s vrstvou podkožního vaziva, v kůži jsou uloženy mazové žlázy, které vyměšují ušní maz. Zevní zvukovod je ukončen bubínkem, který jej odděluje od středního ucha. Střední ucho tvoří bubínková dutina, ve které jsou uložené sluchové kůstky a jejich svaly, je uložena ve spánkové kosti. Sluchové kůstky jsou zastoupeny kladívkem, kovadlinkou, čočkovitou kůstkou a třmínkem. Řetězec sluchových kůstek přenáší zvukové vlny z bubínku do vnitřního ucha. Navzájem i se svým okolím jsou sluchové kůstky spojeny vazy. Bubínkovou dutinu spojuje s hltanem sluchová trubice, čímž se vyrovnává tlak na bubínek. Vnitřní ucho vytváří blanité bludiště, uložené ve skalní části spánkové kosti. Má dvě části, z nichž každá má zcela odlišnou funkci - část předsíňovou a část hlemýžďovou. V předsíňovou část tvoří vejčitý a kulovitý váček a tři polokruhovité chodbičky, kde je uloženo ústrojí statické neboli rovnovážné a ústrojí kinetické neboli pohybové. V části hlemýžďové je uloženo ústrojí sluchové. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews