Výchova psa - VŠEOBECNĚ


20-01-2007 08:48 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Výchova psa - obecně  Důsledně naučte psa základním povelům: ke mně, sedni, lehni, zůstaň, fuj. Respektování povelů je nezbytné pro ovladatelnost psa v každé situaci. Nelze dost apelovat zejména na osvojení povelu přivolání psa. Začínejte s výcvikem psa nejprve v prostředí, které neodvádí jeho pozornost. Mějte na paměti, že soustředěnost psa při učení je první podmínkou úspěchu. Postupujte od jednoduchého ke složitému. Postupně zvyšujte obtížnost cviků i nároky na svého psa. Trénováním a výchovou svého psa upevňujete vzájemnou vazbu. Jste-li začátečníky, či nezkušenými chovateli psa, poraďte se, jak správně postupovat. Pokud se nehodláte věnovat sportovní kynologii (výcvik obrany), nehrajte se svým psem hry, které v sobě nesou určitá rizika vzniku agrese (tahání o hadr, hračku, peška, silové zápolení se psem apod.). Motivujte a vychovávejte své štěně tak, aby se vždy chovalo přirozeně a uvolněně. Nezatěžujte štěně nadměrným stresem ve výcviku. Motivace psa je nutnou, nezbytnou a základní součástí jeho učení. Motivujte psa pro určitou činnost (např. ve spojení s pozdější odměnou, pochvalou), sdělte psu srozumitelně, co po něm požadujete, postupujte úměrně k jeho věku, zkušenostem a dovednostem. Dbejte vždy na vytvoření pozitivní vazby mezi vámi a psem. Důsledně vyžadujte respektování a plnění vašich příkazů. Každý jednotlivý cvik učte štěně nejprve formou hry, teprve později s přiměřenou korekcí, vždy ale cvik zakončujte s pozitivně motivovaným, nestresovaným psem. Nevystavujte štěně situacím, ve kterých by se cítilo nejisté, ohrožené, bezradné či bezmocné. Minimalizujte rizika získávání negativních sociálních zkušeností svého štěněte (zejména s neznámými psy, o jejichž přátelském chování nejste dostatečně ujištěni či přesvědčeni). Uvědomte ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews