Jak se stát chovatelem psů?


21-11-2006 14:22 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Jak se stát chovatelem psů?Pokud nechcete být množitelem psů bez prokázaného původu a toužíte se stát majitelem chovatelské stanice (CHS) s celosvětově chráněným názvem v rámci FCI a odchovávat štěňátka s průkazem původu (PP), musíte splnit několik podmínek. Jednou z nich je vlastnit chráněný název Vašeho chovu. Pokud máte fenu s průkazem původu k zařazení do chovu (viz podmínky jednotlivých plemen), požádáte o tzv. "mezinárodní chránění názvu chovu".Na základě žádosti Vám bude přidělenMEZINÁRODNĚ CHRÁNĚNÝ NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE Jaké podmínky je třeba dodržet a kdo se může stát majitelem chráněného názvu CHS? Navržené názvy budou porovnány s českým registrem CHS ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských zemí.Proto bude přiznání Vašeho názvu CHS trvat minimálně tři měsíce.Majitelem CHS může být pouze jedna (právně způsobilá) osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let !Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psa !Volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti !Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat název plemene nebo pouhou číslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených. (Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Hoře", ale lze použít "z Hory" - "z Velké hory" - "na Bílé hoře".)Délka názvu CHS nesmí přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je možný název "ze zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné".Název se připouští český nebo cizojazyčný.Schválený název nelze měnit, CHS je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu.Osobě, která převedla svoji CHS na jinou osobu již nemůže být přiznán jiný název CHS !Poplatek za registraci ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews