Degenerace a genetika psů


20-11-2006 17:53 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
DEGENERACE A GENETIKAPrincip degenerace či ne-degenerace psího rodu z pohledu genetiky.Genetika má dvě hlavní stránky:1) Dědičnost, tedy schopnost organizmů plodit sobě podobné potomstvo.2) Proměnlivost, která se projevuje celou řadou rozdílů mezi živými bytostmi.Bez proměnlivosti by nebyl vývoj, a to ani v pozitivním ani v negativním slova smyslu.Genetická informace je uložena v chromozomech ve formě molekuly deoxyribonukleové kyseliny, což je DNA (DNK).Pes dědí pouze geny (vlohy), které rozhodují o vývoji určitých znaků a vlastností jeho organizmu. Vzácně se může projevit i genetická paměť na konkrétní události, které prožili předci psa.Geny se dělí do dvou skupin:1) Geny velkého účinku - majorgenyTyto geny rozhodují o barvě a délce srsti, postavení uší, o typu konstituce psa, o některých dědičných onemocněních a podobně.2) Geny malého účinku - minorgeny či polygenyTyto geny souvisí s vlastnostmi psa. Charakterizují především jeho vlohy pro ten druh práce, pro kterou bylo jeho plemeno vyšlechtěno. Tedy u loveckých plemen vlohy pro lov, u služebních plemen vlohy pro obranu pána a podobně.Na tyto geny v jisté malé míře působí prostředí, ve kterém pes žije, jeho výživa, výchova, výcvik, vliv situací které prožil a podobně.Vliv majorgenů, například zbarvení srsti, nemůže majitel psa ovlivnit. Avšak vliv genů malého účinku - minorgenů - již může majitel psa v jisté malé míře ovlivňovat.Jedna zajímavá skutečnost: jestliže bychom u našeho psa rozvíjeli jen ty vlohy, které jeho plemeni nepřísluší, a kdybychom zároveň potlačovali ty vlohy, které jsou pro jeho plemeno přirozené, nastal by u toho psa tzv. "genový stres". Tedy vnitřní rozpor mezi působením nevhodného výcviku psa a jeho protichůdnými vrozenými vlohami.Nebudou-li jednotlivá plemena psů žít tak, jak žila v historii a po dobu svého vývoje, postupně se sníží ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews