Pojmy - CHOVATELSTVÍ


20-11-2006 16:15 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Anestrus Období pohlavního kliduBiotonus Biotonus je životní síla. Tento termín se vztahuje ke schopnosti štěněte najít mléčné bradavky matky.Bonitace Je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti jedince a je vodítkem pro výběr chovných párů.Bonitační karta Celkové hodnocení jedince plemene při bonitační zkoušceBonitační kód Zhuštěné vyjádření exteriérových a povahových vlastností jedince číselným nebo písmenným kódem.Březost Gravidita fen (pregnance). V průměru trvá 63 dní. Při vícečetném vrhu může fena rodit dříve (již od 58. dne) a na vrh málopočetný (1-2 štěňata u velkých plemen) můžeme čekat až do 70. dne.Čistokrevnost plemen Řížený chov - čistokrevnými potomky jsou předávány dědičné vlastnosti, typické pro plemena.Dědičnost Schopnost organismů předávat stejné či podobné geny potomstvuDNA Molekula deoxyribonukleové kyseliny uložena v chromosomechDomestikace Proces zdomácňování zvířat a jejich vývoj od divokých zvířat ke zvířatům užitkovým (hospodářským) a chovaným ze zálibyEmbryologie Nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismůEndogamie Příbuzenská plemenitba různého stupně, které se posuzují podle počtu generací mezi dvěma pářenými jedinciEstrus Vlastní říje, u feny trvá obyčejně mezi 2 ž 4 dny, nejvhodnější doba na krytíExteriér Vnější stavba těla psa (zevnějšek)Fenotyp Soubor všech vnějších znaků a vlastností organismu v konkretních podmínkách prostředí, vyjádření genotypu, které lze pozorovatFertilizace Oplození, spojení samčí a samičí buňkyFylogeneze Vývoj druhuGen Faktor dědičnosti, nositel genetické informaceGenofond Genetická informace populace, soubor všech ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews