Řeč psů


26-10-2006 20:27 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
ŘEČ PSŮ - čerpáno z knihy: Řeč psů (Roger Abrantes):Agresivita Přibližně ve věku 4-5 týdnů života začnou štěňata projevovat první známky agresivního chování. Všechna nově narozená zvířata jsou sobecká. Když vyrostou, mohou ztratit něco z tohoto egoismu a stávají se sociálními. Vymysleli jsme slovo, které popisuje tento zvláštní aspekt sociální existence: altruismus. Je to nesobecká starost o blaho ostatních. Majitelé psů by měli učit štěňata v co nejútlejším věku akceptovat lidi, psy a jiná zvířata.Agonistické chování(řecky agon = boj, potyčka) Jsou všechny formy agresivity, hrozba, strach, uklidňující chování, boj nebo útěk.Agorafobie(řecky agora = shromažďovací místo, tržiště) Je chorobný strach z veřejných míst nebo otevřených prostranství.Alelomimetické chování Je "nakažlivé" chování - tj. chování, které strhává ostatní, aby dělali totéž. Např. vytí.Antropomorfismus Znamená přisuzovat lidské vlastnosti a jednání zvířatům. Majitelé psů často přisuzují svým psům lidské rysy a chování, jako je žárlivost, pocit viny, předvídavost atd. Tyto úvahy však postrádají jakýkoliv faktický podklad.Cenění zubů Když pes stahuje pysky dopředu, znamená to, že je agresivní a dominantní. Pokud má při cenění zubů pysky stažené dozadu, je agresivní a submisivní. Cenění zubů je VŽDY známka agresivity.Defenzivní chování Je reakce na útok. Často je kombinací podřízeneckého a agresivního chování. Psi vyjadřují defensivní chování, když nemají možnost uniknout.Hra Hra je vážná činnost. Když hru spojujeme jen s volným časem a koníčky, přehlížíme fakt, že má důležitou roli v životě mladých zvířat. Prostřednictvím hry se štěňata učí "psí jazyk" tím, že si ve styku s příslušníky stejného druhu spojují své a jiné výrazy s chováním, které následuje.Infantilní chování Je ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews