Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů – TABULKA parametrů


02-10-2006 14:41 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů - objektivizace subjektivního posuzováníTabulka parametrůNorbergův úhelKloubní štěrbina (JS)Pozice FHC/DAEs posouzenín JSCAECSABHlavice (H)Krček (N)MorganovalinieBodovéhodnocení>/= 105FHC mediálně odDAE (>2mm)JS kongruentníParaleleněs hlavicí femuruTenkýPravidelnýH: kulatáHladkáN: Dobře ohraničitelnýNeviditelná0>/= 105 s lehcerozšířeným JS,nebo>105 sekongruentním JSFHC mediálně odDAE (1-2mm),JS je minimálnědivergentníPravidelnýH: kulatáN: hůřeohraničitelnýcylindrickýNáznakově1>/= 100FHC je v super -impozici s DAEJS je lehcedivergentníLehce zploštělýnebo středníexostózyLehce ztluštělýlaterálně,ztenčující semediálněH: lehcezploštěláN: lehkéexostózyTenkýlineárnívýrustekdo1mm2>/= 90FHC laterálně odDAE (1-5mm)JS je střednědivergentníZploštělý,Střední exostózyDvojitý okrajVíce ztluštělý laterálněztenčující semediálněH: střednězploštěláN: středníexostózyDobřerozeznatelnáliniedo 3mm3>/= 80FHC laterálně odDAE (6-10mm)JS velmidivergentníVelmi zploštělýStřední exostózyVelmi ztluštělýlaterálněmediálně téměřnezřetelnýH: velmizploštěláN: velkéexostózyŠirokánepravidelnáexostóza> 3mm4< 80FHC laterálně odDAE (>10mm)nebo luxaceDAE chybíacetabulum jetěžcedeformovánoNemožnédiferencovatH: těžkádeformaceN: masivníexostózyŠirokáExostóza iv superimpozici5Body:Body:Body:Body:Body:Body:Celkově:Vysvětlivky: JS-Joint space, FHC-Femoral Head Centre, DAE-Dorsal acetabular edge, CAE-Craniolateral acetabular edge, CSAB-Cranial Subchondral acetabular Bone, H-Head, N-Neck - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews