Zásady registrace chovatelských stanic


28-09-2006 14:56 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
ZÁSADY REGISTRACE CHOVATELSKÝCH STANIC1. Žádost o registrací názvu chovatelské stanice (dále pouze CHS) se podává na předepsaném formuláři.2. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na Rejstříku chovatelských stanic ČMKU. Název musí být uznán Mezinárodním rejstříkem CHS FCI v Belgii.3. Majitelem chovatelské stanice může být pouze jedna, právně způsobilá osoba (tedy ne manželé, rodiče s dětmi, děti do 18 let apod.), trvale bydlící v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy, má-li trvalé bydliště v ČR.4. Název CHS smi mít maximálně 40 znaků (včetně mezer).5. Název CHS smí obsahovat pouze dvě slova a jednu předložku, jež spojuje název CHS se jménem psa (tedy: ano - ze Zámku Lešná, ne - ze Zámku na Lešné, Stopař ze Lhoty).6. Názvy je třeba vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.7. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov a mluvnicky nesprávný, ani kombinovaný ze dvou různých jazyků. Totéž se týká i použití příjmení či jména chovatele ( ne - vom Novák). Název se připouští český nebo cizojazyčný.8. Název nesmí být pouhá číslice či písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne - Brněnská kolie).9. Názvy musí být odlišné, a to i v různých pádech. Za shodné názvy se považuje - Hora, z Hory, na Hoře, ale lze použít z Velké hory, na Bílé hoře.10. Schválený název CHS není již možno měnit.11. Převod CHS je možný při písemném doložení souhlasu obou zúčastněných stran s převodem (včetně adres, podpisů a rodných čísel). Osobě, jež smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu, již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.12. Zdědění CHS se dokládá Rejstříku CHS fotokopii úmrtního listu, adresou nabyvatele a jeho rodným číslem.13. Zánik chráněného názvu CHS je možný úmrtím majitele nebo písemným zrušením. Po písemném zrušení registrace ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews