Registrace chovatelské stanice v ČR


28-09-2006 14:21 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Chovatelská stanice1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.2. Chovateli může být registrován pouze 1 název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.4. Způsoby odchovu:a) odchovy na vlastní chovatelskou stanici. O mezinárodně chráněný název chovatelské stanice lze požádat na formuláři, který zájemce obdrží u příslušného poradce chovu. Vydání názvu se děje za stanovenou úplatub ) odchovy na cizí chovatelskou stanici. V případech, když se majitel chovné feny nechce věnovat chovu a má možnost se s některým chovatelem domluvit, že štěňata od jeho feny budou zaregistrována na cizí chovatelskou stanici ­ v podstatě jde o zapůjčení feny. Tento případ je vyloučen, pokud majiteli chovné feny byl pravomocně vysloven zákaz chovatelské činnosti. Dohoda musí být uzavřena písemně na předepsaném formuláři, který zájemce obdrží z plemenné knihy a musí být součástí přihlášky štěňat5. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.6. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.8. Registrace chovatelské stanice zaniká:a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušeníb ) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice9. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews