Kriteria pro přijetí do chovu


27-09-2006 13:05 - Zdroj: zlaty-retriever.blog.cz
Kriteria pro přijetí do chovu jsou:1. exteriérové parametrya) kohoutková výškab) chrupc) ocenění2. výkonové parametry3. zdravotní parametryV rámci těchto podmínek byly stanoveny hranice, které jsou považovány za ideální. Důvodem pro to je, aby se napříště v zájmu zlepšení úrovně selekce omezil přístup do chovu těmjedincům, kteří nejsou ideální ve stejné vlastnosti a tak tyto vlastnosti mimo rámec ideálu geneticky nefixovaly.Dále bylo konstatováno , že u kohoutkových výšek musí být akceptován standart plemene.Po revizi , která se provedla po obdržení poslední verze standardů plemen retrieverů v originálním jazyce země původů, což je jedině akceptováno v případě nejasného výkladu, se ukázalo, že ne všechny požadavky standardů F.C.I. byly akceptovány, proto v souladu s platnými standardy, tedy závaznými normami jsou upraveny ještě následující údaje:Výška GR -ve standardu je " preferovaná výška", což je vlastně totéžPsi/feny musí při přijetí do chovu vyhovět ideálu ve všech podmínkách. Připouští se jedna výjimka, tedy pouze jedna vlastnost může být mimo ideál, ale v rámci rozsahu uvedeného v závorce (viz .tabulka). Například chybí-li zub, musí být DKK nejhůře 1/1 a výška ideální.Jedinec s některou vlastností mimo ideál ( přípustné rozsahy jsou uvedeny v tabulce v závorkách ), musí být pářen pouze jedincem, který v uvedené vlastnosti vyhovuje.pesGR56 - 61plnochrupý (smí chybět 1 zub kromě řezáku)alespoň 2x ocenění velmi dobrý, z toho nejméně jedno na výstavě vyššího typuOVVR0/0až1/1(0/2 až2/2 pouze v kombinaci s ideálním jedincem 0/0 až 1/1fenaGR51 - 56plnochrupá (smí chybět 1 zub kromě řezáku)alespoň 2x ocenění velmi dobrý, z toho nejméně jedno na výstavě vyššího typuOVVR0/0až1/1(0/2 až2/2 pouze v kombinaci s ideálním jedincem 0/0 až 1/1 - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
zlaty-retriever.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews