Fotogalerie z Kokoøínska


25-10-2008 11:41 - Zdroj: www.blog.bikeusa.cz
Opìt jsem nefotil, anobrž pouze toèil, video z kokoøínského bike daye najdete >>>zde. Nicménì fotografù bylo na akci požehnanì. Plody jejich práce si mùžete prohlédnout celkem ve tøech fotogaleriích, které vám jistì pøinesou nemalé potìšení v složitých èasech dneška... A ještì bych chtìl upozornit na tuto nìmou tváø, která neomylnì poznala, kde že jsou hodnoty, a jala se je hlídat ;-). FOTOGALERIE: Arne, Vladek a Fousek - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.blog.bikeusa.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews