Není lejno jako lejno, záleží na stáøí


23-03-2009 18:43 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Kdo si jednou nešastnì šlápl do nechtìného, mohl by vyprávìt o neštìstí na jedné stranì a také o velkém štìští na stranì druhé, že si dokonce do toho nesedl. V Tachovì se dokonce psí výkaly dostaly až na zastupitelský stùl. Tedy samozøejmì jen obraznì v pozici jednání. Asi nikomu není vhod klacíkem vyšourávat hnìdé zbytky ze vzorku bot, a tak radní chtìjí napøít své úsilí proti majitelùm psù.  Pøesto v Tachovì nyní existuje hromada výkalù, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews