Konstruktivní cesta ke spolupráci s českými vydavateli


06-10-2022 12:50 - Zdroj: google-cz.blogspot.com
Žurnalistiku a vydavatele v Česku podporujeme velmi dlouho - jsme přesvědčeni, že prosperující zpravodajský ekosystém je pro fungující demokracii zásadní. Teď se však vážně obáváme toho, že pozměňovací návrh (č. 1274) změní způsob, jakým je do českého práva implementován článek 15 směrnice EU o autorském právu. Taková implementace podle nás povede k novým bezpečnostním rizikům a znesnadní lidem přístup k důvěryhodným zprávám. Abychom splnili požadavky uvedené směrnice, spustili jsme rozsáhlý program, který zajišťuje platby vydavatelům za rozšířené náhledy zpráv (anglicky Extended News Previews, dále ENP) a za využití chráněného obsahu ve Vyhledávání a ve službách, jako jsou Zprávy Google. Nedávno jsme také vyvinuli nový nástroj, díky němuž dokážeme nabídnout dohody o ENP i menším vydavatelům, a budeme ho v nadcházejících měsících rozšiřovat. ENP dohod s celostátními i regionálními zpravodajskými publikacemi jsme již uzavřeli více než 960 napříč deseti evropskými zeměmi a pracujeme na mnoha dalších. Doufali jsme, že budeme tímto způsobem spolupracovat i s českými vydavateli, asociacemi a kolektivními správci. Navrhovaná legislativa to však ohrožuje. Vyzýváme proto zákonodárce, aby návrh znovu zvážili a přijali verzi navrženou Ministerstvem kultury, která odrážela výsledek podrobných konzultací mezi ministerstvem a všemi relevantními stranami. Směrnici EU o autorských právech se podařilo nastavit rovnováhu mezi vydavateli a platformami. Jejím cílem bylo poskytnout vydavatelům větší pravomoc nad využíváním jejich obsahu a zároveň ponechat lidem možnost objevovat, sdílet a přistupovat k informacím na webu. Navrhovaná legislativa je však v rozporu s cíli směrnice o autorském právu tím, že narušuje svobodu podnikání garantovanou Listinou základních práv EU a omezuje schopnost ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
google-cz.blogspot.comZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews