S objektivem za maškarním bálem


15-03-2009 11:19 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Sál chodovoplánského kulturního domu zaplnily dìti v maskách a kostýmech. Na parketu soutìžili a tanèili pohádkové postavy, piráti, taneènice, èarodìjové Pipi punèochaté i brouk Pytlík. „Pøed rokem jsem byla pøevleèená za èíòanku, a tak mì napadlo takto udìlat masky i celé rodince,“ øekla na bále maminka Jelena Hudecová, jejíž dvouleté dìti Kamilka a Roman byly v tradièním èínském odìvu. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews