OBRAZEM: O jednom èapím hnízdì, parním stroji a maglajzu


09-03-2009 20:59 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Možná už tento mìsíc pøiletí èápi, a tak pro nì v Plané vybudovali pracovníci ze Záchranné stanice živoèichù Plzeò nové sídlo. To je paráda, podívat se z vysokozdvižné plošiny na svìt z èapí perspektivy. Pìknì jsem tam vymrznul, tak pøišlo vhod focení v tìloèviènì Základní školy v Kladrubech. Zrovna tam mìli soutìž s prapodivným názvem: Maglajz Boulder Cup. Jo, a parní stroj taky umí zahøát. Tøeba pøi støihání videa... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews