Na chodnících se hnuly ledy


26-02-2009 21:21 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Koneènì se mocipáni rozhoupali a jali se poøešit letitý problém. Navzdory bohulibé snaze se ale rozhodování ubírá polovièatým smìrem. Vlastníci pøilehlých nemovitostí k chodníkùm si nejspíše nebudou utírat pot  pøi úklidu snìhu, ani když zrovna v práci pøemýšlí o tom, že na chodníku pod jejich okny je deset centimetrù snìhu a hrozí kolemjdoucím  riziko úrazu. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews