Evropo, braò se!


10-03-2009 07:07 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
V rámci èeského pøedsednictví EU se u nás konala minulý týden tzv. konference evropských regionù. Z toho, co bylo vidìt na ÈT24, se jednalo skuteènì o akci pompézní. Pøišla s celou øadou objevù, jako že regiony a mìsta jsou strašnì významné a že potøebují peníze. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews