Cizinci ven!


22-01-2009 07:33 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Když dnes èlovìk ète èlánky o nezamìstnaných cizincích a problémech, které zpùsobují, manì se mu vynoøí výše uvedené heslo. Pøed pùlrokem jsme nadšenì schvalovali zelenou kartu, dnes bychom nejradìji vydávali èervenou. Opravdu se toho tolik zmìnilo, opravdu jsme pøed pùlrokem nevìdìli, co import cizincù mùže pøinést? - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews