Kterak slepièka èlánek ze SAGE shánìla


18-03-2009 23:17 - Zdroj: blog.paxik.net
Slepièka a kohoutek psali coursework na pøedmìt Digital Futures. Zatímco slepièka si všechny materiály peèlivì vyzobala už pøed týdnem, kohoutek s vyhledáváním materiálù otálel až na poslední chvíli. Veèer pøed odevzdáním práce ale zaèal panikaøit - èlánek, ze kterého mìl èerpat, uèitel nerozeslal. Hrùzou se u poèítaèe zhroutil.Slepièka to vidìla a rozbìhla se èlánek "News Conspumption and the - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews