Spoleèné èekání


11-03-2009 11:11 - Zdroj: blog.paxik.net
Podívala se na mne velkýma oèima. Byl jsem jediný, kdo zùstal. Nervóznì jsem se usmál. A oddechl jsem si, protože mi právì došlo, že koneènì jednou dokážu udìlat tu správnou vìc...V Anglii je spousta vìci jinak, než jak jsme na nì zvyklí v Èesku. Semafory jsou tu vìtší, ale netikají, když mají chodci volno. A, samozøejmì, auta tu jezdí na druhé stranì.Na obojí jsem si celkem rychle zvykl a na - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews