Let do Birminghamu


07-02-2009 20:45 - Zdroj: blog.paxik.net
S Ryanair jsem letìl poprvé. Letence za 150 Kè vèetnì poplatkù by èlovìk odpustil ledacos, žádné obèerstvení nebo nadstandardní služby jsem neèekal, takže spoleènost mohla v podstatì jen pøíjemnì pøekvapit. A pøíjemné pøekvapení se opravdu konalo - nepamatuji si, kdy jsem mìl bìhem letu takhle krásné poèasí. Byla to asi kompenzace za to, že mùj pøedešlý let do East Midlands byl pro sníh na - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews