"Bùh pravdìpodobnì neexistuje." Staèí vám to?


10-01-2009 11:52 - Zdroj: blog.paxik.net
Pøestože ještì nejsem v Anglii, se zájmem jsem si pøeèetl zprávu o tom, že Britská humanistická asociace spustila masivní reklamní kampaò na britských autobusech. Slogan zní:There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.Bùh pravdìpodobnì není. Tak se pøestaòte strachovat a užívejte si života.Kampaò samozøejmì rozvíøila vody, prach i další metafory. Jedna køesanská organizace - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews