Èlovìk a technologie (fiktivní dialog)


10-12-2008 13:57 - Zdroj: blog.paxik.net
Zdroj: Human: Technology, you are my servant! (Philipp Lenssen)Èlovìk: Technologie, budeš mi sloužit!Technologie: Ano, ale jsi ochoten za mne poøádnì zaplatit?Èlovìk: To je samozøejmé.Technologie: A také mne èas od èasu aktualizuješ.Èlovìk: Jasnì, to zvládnu.Technologie: Taky se musíš postarat o moje kabely, ano? Potøebuji jich opravdu hodnì.Èlovìk: Kabely? No tak dobøe, když to musí být... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews