Když jsi v Øímì, chovej se jako Øíman


30-11-2008 12:40 - Zdroj: blog.paxik.net
Toto oblíbené anglické pøísloví pochází od svatého Augustina (respektive jeho uèitele, sv. Ambrože) a pùvodnì nabádalo k toleranci a k citlivosti duchovních k místním zvyklostem. V angliètinì se dnes èasto používá jen jeho první èást doplnìná výpustkou ("When in Rome...") a nabádá k pøizpùsobení se okolí. Já toto pøísloví použil k tomu, abych vám poradil, jak v Øímì najít dobrou pizzu, ale - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews