Díkuvzdání a naslouchání


28-11-2008 00:42 - Zdroj: blog.paxik.net
Dnes to bude o Amerièanech. Zatímco pro nás je konec listopadu celkem nezajímavý, Amerièané slaví Díkuvzdání - Thanksgiving. Má-li nìkterý den moc pøivést k jednomu stolu rodinu roztroušenou tisíce mil po kontinentu, je to v USA právì ètvrtý ètvrtek v listopadu. Dnes poprvé jsem mìl tu èest se takové veèeøe zúèastnit. Pravda, v ponìkud širší rodinì - studentù a pøátel u jednoho pensylvánského - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews