Olympiáda - sport nebo politika? Pøedevším informace


07-08-2008 10:13 - Zdroj: blog.paxik.net
Aktuální událost pøevážila nad osobními zážitky, a tak mùj první zápisek na blogu po dlouhé dobì není ani o mé úspìšnì složené státnici, ani o pøípravì a prùbìhu letošního skvìlého English Campu, dokonce ani o knihách a filmech a práci. Jednou za ètyøi roky totiž svìt žije olympiádou.Zatímco letní olympiáda v roce 2004 se konala v tradièní kolébce starovìkých i moderních olympijských her a - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.paxik.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews