Night Ride Toèná


21-08-2008 20:08 - Zdroj: www.blog.bikeusa.cz
Night riding s poøádným svìtlem má nìco do sebe. Když se navíc sejde dobrá parta, jak vystøižená z foglarovek, a vyrazí do dobrýho revíru za vlahé letní noci, tak potom to má poøádný grády. A myslím, že se Blueovi atmosféru v poøízeném videu podaøilo zachytit. Všechno jel "one hand", protože držel foák, a TT praví, že Rozøaïovák dal z neznámých pøíèin dokonce "no foot"! Mnì se cestou podaøilo ztratit kolo a vùbec jsem celou dobu pùsobil dost zmatenì ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.blog.bikeusa.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews