47) Vítìzná teèka


26-03-2009 03:37 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
Kolem pùl osmé se koneènì zaèaly kompletovat první týmy. Trvalo povìtšinou alespoò pìt minut, než-li se je podaøilo nahnat na høištì. Jako by se to, že jeho tým právì hraje, muselo oznámit každému èlenu družstva zvl᚝. V žádném pøípadì nestaèilo zahlásit to jen tak do „éteru“. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews