45) Indiánský turnaj v malé kopané – den první


18-03-2009 06:04 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
V 18h jsem dorazil na víceúèelové høištì v Rio Manso. Hned vedle se nachází kostel a místo, kde 6 veèerù v týdnu uèím místní indiány. Celý komplex spravuje „církev“. Rozbìhl jsem tedy kurz, vyuèoval a pøitom èekal, až pro mne spoluhráèi pošlou, až budeme na øadì. Pøihlásilo se 7 týmù. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews