Profil èeského pravièáka


09-02-2012 07:07 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Když se èlovìk zamyslí nad obsahem blogù a diskusí, zaène se mu volky nevolky pomalu vynoøovat profil „takového èeského pravièáka“ (TÈP). Jelikož tento profil ve svém souhrnu pøedstavuje zcela specifický živoèišný druh, naprosto odlišný od „modelového pravièáka“ (MP), neubránil jsem se urèitému srovnání. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews