Konec hospod v Èechách?


16-02-2012 07:13 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Také jste zaznamenali tu šokující zprávu o úbytku „až nìkolika stovek“ èeských hospod roènì? Další informace sice byla, že je jich celkem cca 50 tis., takže si nezaujatý ètenáø mohl lehce spoèítat, že se celkem zase nic tak dramatického nedìje, ale zpráva pøesto zaplnila docela významný informaèní prostor. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews