Odpor proti útlaku není zloèin (ACTA, certifikace, revize a další)


23-02-2012 07:07 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Jedním ze základních práv obèana deklarovaných již Francouzskou revolucí bylo právo na odpor proti útlaku. Na rozdíl od mnoha abstraktních práv konstruovaných v moderní dobì je toto staletími provìøené právo skuteènì právem základním a nepostrádajícím stále své aktuálnosti. To ukázal také pøípad smlouvy ACTA a jejího (doufejme) konce. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews