Týdnoviny aneb Kdy zavedou ÈD apartheid?


09-02-2012 23:00 - Zdroj: blog.zarohem.cz
Podle Pirátù na Internetu zákony neplatí*ÈD zavedly oddíly pro ženy. Kdy pøijdou vagony pro èerné a bílé?*Další nesmysl z hlav evropských diktátorù*Socík v praxi: stát chce platit zamìstnance soukromých firem*Zaène nìkdy v Radì vzájemné hospodáøské pomoci - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.zarohem.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews