Léèba ekonomiky vyššími danìmi – pokus o svìtovou raritu


01-03-2012 07:13 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Nápad na zlepšení stavu èeských financí v dobì krize zvýšením daní je možná odvážným pokusem o prùlom v ekonomické teorii, špatné ovšem je, že se ho nedobrovolnì bude úèastnit všech 10 mil. obyvatel ÈR. Zatímco jiné vlády vymýšlejí stimulaèní balíèky, motivují obèany k aktivitì a práci, u nás se budeme snažit ty samostatné a aktivní po zásluze potrestat. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews