Dìti mùžete mlátit až od pìti let


08-03-2012 07:07 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Alespoò tedy podle zmocnìnkynì pro lidská práva. Zaplevelování legislativy ÈR zbyteènými zákony na politickou objednávku má dostat opìt novou tøešnièku. Je pøipravován zákon, že dìti bude možno fyzicky trestat až od pìti let. Ono se nemá krást, podvádìt, uplácet ani týrat dìti sice už dnes, ale když zkrátka politik neví, jak se zviditelnit, navrhne nìjaký specielní zákon, aby bylo jasno, jak je chytrý a starostlivý. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews