43) Rudoši a sportování v džungli


14-03-2009 04:19 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
V minulém pøíspìvku jsem nastínil, že indiáni jsou skvìlými muzikanty. Jsou ale také velmi dobøí sportovci. Tedy alespoò ti z džungle. Je pravda, že když tu nemají poèítaèe, telefonní signál a v bednì (mají-li ji vùbec) dávají kulový, mohou se rozvíjet právì v tìchto bohulibých aktivitách. Mnozí jim mùžeme závidìt. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews