Pro unikátní sbírku hledají prostory, zatím marnì


27-03-2012 12:42 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Tak rozsáhlou sbírku jsem nikdy nevidìl. I muzea by mohla závidìt. Když mi pan Karel ukazoval všechny ty exponáty ukryté v policích, vitrínách skøíních, zalitoval jsem, že nejsou pøístupné veøejnosti. I jemu je to líto a tak spoleènì s pøáteli hledá stálou expozici. Zatím sice bezvýsednì, ale tøeba se jednou poštìstí. Období Františka Josefa I. je obdobím, které má co øíci i k dnešku. Pojïte si pøeèíst, co zajímavého mi u sklenky sbìratel o unikátní sbírce svìtového formátu øekl... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews