Aplikace pro vᚠAndroid: 17. díl - 5x Personalizace


20-03-2012 23:00 - Zdroj: blog.zarohem.cz
Pøizpùsobte si vzhled svého Androidu podle pøedstav! Zmìòte napøíklad úvodní animaci, umístìte si na plochu netradièní hodiny, vymìòte zámek obrazovky, nebo tøeba celé uživatelské prostøedí. To vše a ještì více zvládnete s pìti aplikacemi. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.zarohem.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews