Korupce, klientelismus, odposlechy – projev selhání elit


29-03-2012 08:18 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Pøedražené zakázky, známí a milenky zamìstnaní jako poradci, cinknutá výbìrová øízení, prodeje státního majetku pod cenou, pøedražené nájmy státních úøadù u kamarádù, lobysté dirigující politiky po telefonu ….. A co je na tom nejzajímavìjší, ti kluci jedoucí po hranì zákonù v šedé zónì nejsou žádní bývalí komunistiètí privatizátoøi. Jsou to hoši støedního vìku vstoupivší do byznysu po revoluci, nové, socialismem nezkažené kádry! - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews