42) Pøíprava na fiestu „F“ - žonglování


12-03-2009 04:50 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
Minulý týden probìhla fiesta na poèest nových studentù prvního roèníku (6. tøída). Nástup s mexickou vlajkou, nacvièené choreografie v krojích. Proslovy malých studentíkù, filharmonie v plné zbroji. Jak organizované akce nemusím, toto se mi líbilo. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews