Netøesk kam se podíváš


04-04-2012 20:56 - Zdroj: hrubanova.blog.denik.cz
Jaro dorazilo i na mou bakónovou skalku. Probudila se ze zimního spánku a zaèala se protahovat mezi kameny. Každý kámen má svùj pøíbìh a pùvod. Jsou nedílnou souèástí malých krajinek. Každé jaro poèítám ztráty a doplòuji prázdná místa. Nejlépe se tu daøí netøeskùm. Když pak kvetou, je to krása dvojnásobná. Ale na to mají ještì èas. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hrubanova.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews