Vajeèná šlamastyka vypovídá o neschopnosti státu


05-04-2012 08:15 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Urèitì neplatí, že stát má povinnost zabezpeèit obyvatelstvu levná vejce do každé rodiny. To tedy urèitì ne. Pøesto vše, co se dìje kolem cen vajec v poslední dobì, nádhernì ukazuje, jak je stát neschopný zajistit svým obèanùm ani základní funkci zákonù a úøadù pod jeho kontrolou. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews